maandag, oktober 13, 2008

Under construction: Colourful Trinity


Ik ben aan de slag gegaan met een brassband stuk, dat ik Colourful Trinity genoemd heb.
Het is geschreven in modus no. 3 van Olivier Messiaens systeem van modi van beperkte transpositie. Deze modus heb ik bewust gekozen, want:
  • deze heeft nummer 3
  • bestaat uit 3 x 3 noten (exclusief de afsluitende noten)
  • is onderverdeelbaar in 3 symterische stukken (vanwege de beperkte transponeerbaarheid)
Na de eerste drie noten herhaald de relatieve afstand tussen de noten zich. Op sommige plaatsen heb ik drie parallele stemmen geschreven die precies een grote terts verschillen (ik heb dit triunisono genoemd - een verwijzing naar de drieënige God).

In deel IV verschijnt de melodie van Nicea, omgevormd naar modus no. 1 (die op zich weer een subset is van modus no. 3.) In de Finale klinkt deze melodie samen met het thema en ander thematisch materiaal in modus no. 3. Dat levert dus Drie-in-één op.

Ik zou het leuk vinden als je wilt luisteren en laat weten wat je ervan vindt.
(Voor de audiobestanden, zie hieronder.)


I have been working on a brass band piece, which I named Colourful Trinity.
It is written in mode no. 3 of Olivier Messiaen's system of modes of limited transposition. This mode is chosen on purpose, because:
  • it's number is 3
  • it consists of 3 x 3 notes (excluding the ending notes)
  • it is dividable in 3 symetric parts (because of the limited transposition)
After the first three notes, the relative distance between the notes repeats itself. At times, I have written three parallel parts that have a constant distance or a major third (I call this triunison - a reference to the triune God.)

In part IV the tune Nicea appears, transformed to mode no. 1 (which is a subset of mode no. 3.) In the Finale, this tune is used against the theme and other figures in mode no. 3, so we get Three-in-one.

I would be pleased if you want to take the time to listen and to let me know what you think.

Synthesized audio (mp3)
Colourful Trinity I
Colourful Trinity II
Colourful Trinity III
Colourful Trinity IV
(Note: sometimes a general pause is skipped, and the balance is not ideal.)
(N.B.: soms wordt een generale pauze overgeslagen en is de balans niet ideaal.)

Geen opmerkingen: